Privaatsus

Privaatsus

 

Kõik Fladenkalastus.ee külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Me ei avalda andmeid kolmandatele isikutele, va juhul kui andmete avaldamiseks on seaduslik alus. 

 

Panga ja ostja vaheline side on kaitstud SSL-turvaprotokolliga, mis tagab selle, et vahetatavat informatsiooni ei saa kõrvalised isikud pealt kuulata ega muuta.

 

Tasudes ostu eest krediitkaardiga sisestab klient oma andmed otse Pankade Kaardikeskuse serverisse. Klientide andmete hoidmine on reguleeritud pankade, Pankade Kaardikeskuse ja Asi Tehnika OÜ vaheliste lepingutega ja kontrollitud Andmekaitse Inspektsiooni poolt.

 

Soovi korral on kliendil õigus nõuda oma andmete kustutamist Fladenkalastus.ee andmebaasidest. Sul on õigus teatada oma soovist mitte saada edaspidi meie poolt saadetavaid pakkumisi.

 

 

1. Privaatsuspoliitika / andmete turvalisus

1.1. Teenuse kasutaja annab selge ja teadliku nõusoleku Teenuse osutajale enda isikuandmete töötlemiseks.

1.2. Tellimuse esitamisel Teenuse kasutaja poolt sisestatud Teenuse osutajale teatavaks saanud isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Teenuse kasutajale.

1.3. Kaardiandmete küsimisel kasutatakse turvalist SSL andmesidet, ja MasterCard SecureCode ning Verified by Visa turvasüsteeme.

1.4. Teenuse osutaja sisestatud kaardi andmeid ei näe. Tehingu tegemiseks suunatakse kaardi valdaja Kaardikeskuse (Pankade Kaardikeskuse AS www.estcard.ee) turvalisesse keskkonda. Maksmise hetkel toimub kaardi valdaja kaardiandmete sisestus kaardi valdaja poolt Kaardikeskuse serveris paiknevasse andmebaasi ning andmeid säilitatakse samuti Kaardikeskuses paiknevas serveris.

1.5. Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine E-poes tellimuse registreerimisel.

1.6. Registreeritavate iskuandmete koosseisu kuuluvad Tellija andmed (ees- ja perekonnanimi, aadress, telefoninumber, sünniaasta, tellimuse tarnimise viis, kasutatud makseviis) ja e-poe kasutuslepinguga nõustumine.

1.7. Isikuandmeid töötleb Asi Tehnika OÜ.

1.8. Isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks Teenuse kasutajale, edastakse kulleriteenust osutavaile ettevõtteile.

1.9. Isikuandmete kaitse on tagatud turvameetmetega.

1.10. Teenuse osutaja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.

1.11. Teenuse osutaja jätab endale õiguse edastada Teenuse kasutajat puudutavaid andmeid juhul, kui andmeid töötleb seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks isik, kellel on selleks seaduslik õigus või kui see toimub Teenuse kasutaja isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks.

1.12. Teenuse kasutajal on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid, samuti neid muuta või kõrvaldada registrist.

1.13. Teenuse kasutaja annab Teenuse osutajale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil tellimuskinnituse.

1.14. Teenuse kasutaja annab Teenuse osutajale nõusoleku saata müügipakkumisi tellimuse esitamisel sisestud elektronposti aadressil juhul, kui on märkinud ära vastava nõusoleku tellimuse esitamise lehel linnukesega vastavas aknas.