TARVIKUD

Ujuk 0.6g 13.5cm

Tavahind: 1.25 €

Ujuk 0.8g 16.3cm

Tavahind: 1.25 €

Ujuk 1.2g 12cm

Tavahind: 1.25 €

Ujuk 2.5g 14.5cm

Tavahind: 1.25 €

Ujuk 2.5g 15cm

Tavahind: 1.25 €

Ujuk 3g 15.5cm

Tavahind: 1.25 €

Ujuk 4.5g 15cm

Tavahind: 1.25 €

Ujuk 3g 19.2cm

Tavahind: 1.49 €

Ujuk 5g 20.5cm

Tavahind: 1.49 €

Ujuk 7g 21.5cm

Tavahind: 1.49 €

Ujuk 3g 17.5cm

Tavahind: 1.39 €

Ujuk 4g 18.5cm

Tavahind: 1.39 €

Ujuk 6g 19.3cm

Tavahind: 1.39 €

Ujuk 4g 19.3cm

Tavahind: 1.39 €

Ujuk 6g 21.5cm

Tavahind: 1.39 €

Ujuki kompl. 800

Tavahind: 1.49 €

Ujukid Classic 2

Tavahind: 4.90 €

Ujukite komplekt 3-5g

Tavahind: 5.90 €